gedrag
|
cultuur
|
diversiteit
|
organisatie
Wij adviseren organisaties ten aanzien van sociaal ondernemerschap en culturele diversiteit; Wij coachen managers en professionals met betrekking tot hun persoonlijk en/of professioneel functioneren; Wij begeleiden bij competentieontwikkeling en het opzetten en vormgeven van leertrajecten daartoe; Wij ontwerpen samen met u een cultuursensitief curriculum en adviseren bij het aanpassen van bestaande curricula; Wij vervullen een rol als mediator bij (cultuurgerelateerde) conflictsituaties.
- Wij adviseren organisaties ten aanzien van sociaal ondernemerschap en culturele diversiteit; - Wij coachen managers en professionals met betrekking tot hun persoonlijk en/of professioneel functioneren; - Wij begeleiden bij competentieontwikkeling en het opzetten en vormgeven van leertrajecten daartoe; - Wij ontwerpen samen met u een cultuursensitief curriculum en adviseren bij het aanpassen van bestaande curricula; - Wij vervullen een rol als mediator bij (cultuurgerelateerde) conflictsituaties.