gedrag
|
cultuur
|
diversiteit
|
organisatie
Adequaat gedrag in organisaties impliceert innovatief en in beweging zijn en tegelijkertijd de aandacht en concentratie kunnen opbrengen om op klantgerichte, effectieve en efficiënte wijze diensten en producten te leveren. Dit vraagt van medewerkers dat zij lerend in het werk staan en kritische zin en commitment kunnen combineren. Van de organisatie vraagt het een optimale facilitering van haar medewerkers en een bereidheid te investeren in ontwikkeling en performance. De samenleving waarin de organisatie opereert wordt in toenemende mate door diversiteit gekenmerkt. Het effectief benutten van deze diversiteit is voor organisaties zowel noodzaak als uitdaging. Een adequaat diversiteitsbeleid vormgeven betekent dat de organisatie en het werk zó zijn ingericht dat medewerkers en cliënten met elke achtergrond daaraan kunnen deelnemen. Het betekent ook dat de diversiteit in cliënten- en medewerkersbestand actief en effectief wordt benut als een kracht die leidt tot synergie en innovatie. Interculturele communicatie, cultuursensitieve begeleiding, zorg- en hulpverlening, interculturele coaching en het omgaan met diversiteit in het onderwijs, vormen belangrijke aandachtsvelden bij het ontwikkelen van competenties op het terrein van diversiteit. Een organisatie die een goede werk- en leeromgeving en een adequaat diversiteitsbeleid tot stand weet te brengen, creëert daarmee noodzakelijk voorwaarden voor een duurzaam bestaan. De organisatiecultuur, de kwaliteit van de onderlinge samenwerking en de wijze waarop met conflicten wordt omgegaan spelen daarbij een belangrijke rol.
Adequaat gedrag in organisaties impliceert innovatief en in beweging zijn en tegelijkertijd de aandacht en concentratie kunnen opbrengen om op klantgerichte, effectieve en efficiënte wijze diensten en producten te leveren. Dit vraagt van medewerkers dat zij lerend in het werk staan en kritische zin en commitment kunnen combineren. Van de organisatie vraagt het een optimale facilitering van haar medewerkers en een bereidheid te investeren in ontwikkeling en performance. De samenleving waarin de organisatie opereert wordt in toenemende mate door diversiteit gekenmerkt. Het effectief benutten van deze diversiteit is voor organisaties zowel noodzaak als uitdaging. Een adequaat diversiteitsbeleid vormgeven betekent dat de organisatie en het werk zó zijn ingericht dat medewerkers en cliënten met elke achtergrond daaraan kunnen deelnemen. Het betekent ook dat de diversiteit in cliënten- en medewerkersbestand actief en effectief wordt benut als een kracht die leidt tot synergie en innovatie. Interculturele communicatie, cultuursensitieve begeleiding, zorg- en hulpverlening, interculturele coaching en het omgaan met diversiteit in het onderwijs, vormen belangrijke aandachtsvelden bij het ontwikkelen van competenties op het terrein van diversiteit. Een organisatie die een goede werk- en leeromgeving en een adequaat diversiteitsbeleid tot stand weet te brengen, creëert daarmee noodzakelijk voorwaarden voor een duurzaam bestaan. De organisatiecultuur, de kwaliteit van de onderlinge samenwerking en de wijze waarop met conflicten wordt omgegaan spelen daarbij een belangrijke rol.